Ruimste sortering in alle genres Iedere dag open
Terug naar overzicht

Eldar: Spreken en Zingen

Instrument

boek

Componist Marie-Christine Franken - Marieke Hakkesteegt Nummer 105568 Uitgever van Gorcum Omschrijving

Eldar, Spreken en Zingen
Marie-Christine Franken - Marieke Hakkesteegt

Jaar: 2011
Druk: 48 herziene
Aantal pagina's: 196

Spreken en Zingen verscheen in 1886 als het eerste Nederlandse leerboek over spreek- en zangtechnieken. A.M. Eldar, een pseudoniem voor Anna Fles, had zang gestudeerd en in haar werk hield zij zich vooral bezig met het scholen van de stem en uitspraak van zangers. Deze logopedische klassieker bestaat dus 125 jaar, en is inmiddels toe aan zijn 48ste druk!

De herziene uitgave behandelt als vanouds onderwerpen als de bouw en werking van de spraakorganen, oefeningen voor de spreek- en zangstem en voor de articulatie van klinkers en medeklinkers. Uiteraard is er ook in deze uitgave ruim aandacht voor de prosodie.
De informatie is geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Daarnaast is er aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van stem(therapie) en uitspraak, en hebben met name de oefenteksten een grondige herziening ondergaan.

Door de eenvoudige uitleg is ook deze herziene druk weer een ‘must’ voor allen die hun stem en spraak willen scholen of verbeteren, die in een spreekberoep of als zanger (willen) functioneren en uiteraard ook voor diegenen die logopedie studeren dan wel als logopedist actief zijn.

Dr. M.C. Franken is linguïst-logopedist en dr. M.M. Hakkesteegt is logopedist; beiden zijn verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Beknopte inhoudsopgave:

1 Bouw en werking van de spraakorganen
2 Inleidende oefeningen voor stem en spraak
3 Oefeningen voor de spreekstem
4 Oefeningen voor de zangstem
5 Oefeningen voor de prosodie
6 Oefeningen voor de articulatie: klinkers
7 Oefeningen voor de articulatie: medeklinkers
8 Oefenteksten

Uitgebreide inhoudsopgave:

Woord vooraf V

1 Bouw en werking van de spraakorganen 1
1.1 Inleiding 2
1.2 Het ademsysteem 2
1.2.1 De bouw 2
1.2.2 De werking 4
1.3 Het strottenhoofd 5
1.3.1 Kraakbeengedeelte 5
1.3.2 Spiergedeelte 7
1.3.3 De innervatie 11
1.4 De functies van het strottenhoofd 11
1.5 De fysiologie van de stemgeving 12
1.5.1 Het ontstaan van het stemgeluid 12
1.5.2 Registers 14
1.5.3 Volume, toonhoogte, klankkwaliteit 16
1.6 Het aanzetstuk 17
1.6.1 Ruimten 17
1.6.2 Beweegbare onderdelen 18
1.7 Het gehoor 19
1.8 Literatuur 20

2 Inleidende oefeningen voor stem en spraak 23
2.1 Inleiding 24
2.2 Stemproblemen voorkomen 24
2.2.1 Gedrag en gewoontes 25
2.2.2 Fysieke factoren 25
2.2.3 Omgevingsfactoren 25
2.2.4 Medicijnen 26
2.3 Algemene ontspannings- en bewustzijnsoefeningen 26
2.3.1 Liggende oefeningen 26
2.3.2 Zittende oefeningen 27
2.3.3 Grondingsoefeningen 28
2.3.4 Staande oefeningen 28
2.4 Lokale ontspannings- en bewustzijnsoefeningen 29
2.4.1 Schouders en nek 29
2.4.2 Strottenhoofd en keelgebied 30
2.4.3 Kaken 30
2.4.4 Tong en lippen 31
2.5 Oefeningen voor de adem 32
2.5.1 Bewustwordingsoefeningen 32
2.5.2 Sturingsoefeningen 32
2.5.3 Spreekademing 33
2.5.4 Ademsteun 34
2.6 Literatuur 34

3 Oefeningen voor de spreekstem 37
3.1 Inleiding 38
3.2 Oefeningen voor de steminzet 39
3.2.1 Inleiding 39
3.2.2 Vaste inzetten 39
3.2.3 Puntinzetten 43
3.3 Resonansoefeningen 43
3.3.1 Inleiding 43
3.3.2 Nasalen met geronde klinkers 44
3.3.3 Nasalen met overige klinkers 45
3.3.4 Overige medeklinkers 46
3.4 Oefeningen voor vergroten van het volume 47
3.4.1 Inleiding 47
3.4.2 Volume-oefeningen tijdens beweging 47
3.4.3 Volume-oefeningen zonder beweging 48
3.5 Stemoefeningen volgens Coblenzer 49
3.5.1 Houding, balans, ademritme 50
3.5.2 Aandacht, intentie, inspiratie 51
3.5.3 Ademsteun, koppeling adem-stem 51
3.5.4 Loslaten (‘abspannen’) 52
3.6 Stemoefeningen volgens Pahn 53
3.7 Stemoefeningen volgens Smith 57
3.8 Kaatsoefeningen 60
3.9 Oefeningen voor registergebruik 62
3.10 Literatuur 62

4 Oefeningen voor de zangstem 65
4.1 Inleiding 66
4.2 De houding tijdens zingen 66
4.3 Adem – ademsteun 67
4.4 Inleidende oefeningen voor de zangstem 69
4.4.1 Inleiding 69
4.4.2 Voorbereidende oefeningen voor de zangstem 70
4.4.3 Inzetoefeningen 73
4.4.4 Oefeningen met toonkarakter 73
4.4.5 Legato 74
4.4.6 Staccato 76
4.5 Zangstemoefeningen met resonans 79
4.6 Zang en articulatie 84
4.6.1 Inleiding 84
4.6.2 Oefeningen op klinkers 84
4.6.3 Oefeningen met medeklinkers 85
4.7 Registertraining 85
4.7.1 Inleiding 85
4.7.2 Oefeningen kop- en borstregister 86
4.7.3 Glissando’s 87
4.8 Literatuur 88

5 Oefeningen voor de prosodie 91
5.1 Inleiding 92
5.2 Woordklemtoon en zinsaccent 93
5.2.1 Inleiding 93
5.2.2 Bewustwordingsoefeningen 94
5.2.3 Verlengings- en luidheidsoefeningen 95
5.2.4 Accentuering door middel van toonhoogteveranderingen 95
5.3 Intonatie 96
5.3.1 Inleiding 96
5.3.2 Monotoon spreken 96
5.3.3 Spreken zonder woorden 97
5.3.4 Intonatiepatronen 97
5.4 Tempo 101
5.5 Verschillen in prosodie tussen Nederland en Vlaanderen 102
5.6 Literatuur 102

6 Oefeningen voor de articutatie: klinkers 105
6.1 Inleiding 106
6.2 Kenmerken van klinkers 108
6.3 Verschillen in uitspraak tussen Nederland en Vlaanderen: klinkers 109
6.4 Geronde klinkers: OO – OE – O – UU – EU – U 109
6.5 Gespreide klinkers: AA – A – E – I – EE – IE 111
6.6 Klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen 113
6.7 Tweeklanken 114

36,95 In winkelmandje Excl. € 3,95 bezorgkosten, tot 2000 gram Dit product wordt binnen 10-14 dagen verzonden

Prijzen onder voorbehoud
×

Artikel toegevoegd

Het artikel is toegevoegd aan uw winkelmandje.